ENGLISH

Croeso i safle we Canolfan Gymdeithasol Neuadd Pendre

Mae’r safle we hon wedi ei chynllunio i weithredu fel cyflwyniad i Ganolfan Gymdeithasol Neuadd Pendre, ganroddi manylion o’r cyfleusterau sydd ar gael, huriadau presennol a chyfraddau hurio.

Caiff y ganolfan ei rheoli gan bwyllgor rheoli fel elusen gofrestredig (rhif elusen 524300) gyda’r bwriad o gynnig man fforddiadwy i’w hurio gan grwpiau a chymdeithasau, unigolion a busnesau o fewn Tywyn a’r fro leol.

Os hoffech hurio’r neuadd cysylltwch a’r gofalwr, John Turner, os gwelwch yn dda, ar 07779 925221
Canolfan Gymdeithasol Neuadd Pendre, Brook Street, Tywyn, Gwynedd LL36 9LA
neuaddpendre@gmail.com

NEWYDDION GWYCH!
        
Mae'r cyllid i fwrw ymlaen gyda'n datblygiad cyffrous a chynllunia i adnewyddu'r neuadd wedi eu sicrhau diolch i grant hael o £230,000 oddi wrth y Loteri Genelaethol, Cronfa CFAP Llywodraeth Cynulliad Cymru o £299,000 a grantiau llai gan Mantell Gwynedd a'r Co-Op. Estynnwn ein diolch a'n gwerthfawrogiad am y grantiau hyn sy'n rhoi neuadd gymunedol fodern i bobl Tywyn.
                                                                                                      


Atyniadau
  • Wurlitzer Tywyn

    O bosib yr unig neuadd bentref drwy'r du gydag Organ Wurlitzer. Cynhelir cyngherddau yn gyson gan organyddion rhyngwladol enwog.


  • Yr Clwb Ieunctid

    Mae'r Clwb Ieunctid yn cyfarfod ddwywaith yr wythnos yn ystod y tymor ysgol